Informatie van de CvB voor 2023

Voor NVvR-leden is de Informatie van de CvB voor 2023 beschikbaar met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR-registratierichtlijnen. Alle documenten zijn ook te vinden op de website onder Praktijk → DBC / DOT / bekostiging.

In de Informatie van de CvB is o.a. te lezen dat per 2023 nieuwe zorgactiviteiten worden geïntroduceerd voor dure materialen interventieradiologie en voor een consult na mammadiagnostiek waarbij de radioloog de patiënt informeert en terugverwijst naar de huisarts. Aan de lijst van NZa-zorgactiviteiten is een indeling van twee niveaus toegevoegd, zodat verrichtingen desgewenst kunnen worden gegroepeerd naar diagnostiek, behandeling, etc. en daarbinnen naar bijvoorbeeld CT-scan, Echografische diagnostiek, etc.