Inventarisatie gebruik en onzekere toekomst productie medische isotopen

Op basis van literatuur en interviews met deskundigen (o.a. nucleair geneeskundigen) heeft het RIVM het gebruik en de productie van radio-isotopen voor medische doeleinden geïnventariseerd. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 400.000 diagnostische verrichtingen uitgevoerd met radio-isotopen (hartonderzoeken en botscans met gammacamera of SPECT en PET-scans) en daarbij is technetium-99m het belangrijkste isotoop. De reactor in Petten is van 1961, produceert ongeveer 30% van al het technetium-99m in de wereld en levert 80% van de isotopen voor de Nederlandse ziekenhuizen. Al langere tijd vragen de verschillende betrokken wetenschappelijke verenigingen, waaronder de NVNG, aandacht van de politiek voor waarborging van de productie in de toekomst, zolang deeltjesversnellers nog geen echt alternatief zijn.