Kwaliteitsnormen interventieradiologie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 november 2022 zijn de Kwaliteitsnormen Interventieradiologie van de NVvR/NVIR vastgesteld.

Dit normendocument geeft aan welke kwaliteitsstandaarden interventieradiologen in Nederland hanteren en volgens welke principes wordt gewerkt. In dit document wordt onder radiologische interventies verstaan: beeldgestuurde interventies die door (interventie)radiologen worden verricht. De normen hebben derhalve alleen betrekking op de beroepsgroep radiologen en richten zich op randvoorwaarden zoals organisatie van zorg, bekwaamheid en beschikbaarheid van behandelaars, faciliteiten en eisen aan uitvoering.
Dit document is opgesteld door een werkgroep bestaande uit leden van de NVIR en NVvR onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Het project werd gefinancierd vanuit SKMS kwaliteitsgelden.

Meer informatie over dit SKMS project