Laboranten verdienen erkenning met zorgbonus COVID-19

"Onbegrijpelijk" is een veel gehoorde reactie op de definitieve versie van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19, die op vrijdag 18 september jl. door het ministerie van VWS is gepubliceerd. De radiodiagnostisch laboranten/MBB-ers staan op de lijst Beroepen en functies die NIET in aanmerking komen voor de zorgbonus. Volgens de toelichting is één van de criteria dat beroepen/functies op deze lijst niet met COVID-19 patiënten hebben gewerkt. Helaas wordt hiermee volledig voorbijgegaan aan de inzet van laboranten bij de diagnostiek van (verdachte) COVID-19 patiënten op de SEH, IC en verpleegafdelingen, bij de logistiek en het maken van röntgenfoto's en CT-scans.

Eerder had het bestuur van de NVvR al haar steun gegeven aan de NVMBR, die VWS had laten weten dat ook laboranten voor de zorgbonus COVID-19 in aanmerking zouden moeten komen (zie nieuwsbericht d.d. 10 september jl.). Na het verschijnen van de definitieve bonusregeling en lijsten heeft de NVvR meteen contact gezocht met de FMS en met andere wetenschappelijke verenigingen, waarvan lastig is uit te leggen dat zorgmedewerkers op hun medisch specialistisch gebied niet in aanmerking zouden komen voor de zorgbonus. Ook is er opnieuw contact geweest met de NVMBR. De FMS heeft laten weten in hun overleg met VWS de bezwaren onder de aandacht te brengen.

Volgens de regeling kunnen ziekenhuizen zelf overigens alsnog bepalen dat laboranten de zorgbonus horen te ontvangen. De NVvR realiseert zich echter ook dat intussen onder de laboranten op de afdelingen radiologie een gevoel van miskenning kan ontstaan. Met de uitgesproken steun richting NVMBR, VWS en FMS wil ze laten zien dat erkenning van de rol van laboranten in de zorg voor COVID-19 patiënten niet meer dan terecht is en dat de inzet is en wordt gezien. Het kan in de ogen van het bestuur van de NVvR niet anders dan dat de radiodiagnostisch laboranten alsnog op de lijst komen van zorgmedewerkers, die in aanmerking komen voor de zorgbonus COVID-19.