Landelijke kwaliteitsregistratie thermale ablaties bij colorectale levermetastasen

In 2017 heeft de NVvR/NVIR een subsidie verkregen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten voor de ontwikkeling van een prospectief landelijk registratiesysteem voor thermale ablaties bij colorectale levermetastasen.

In samenwerking met de DICA (Dutch Clinical Audit Institute) en de DHBA (Dutch Hepatobiliary Association) werd de bestaande DHBA registratie uitgebreid zodat vanaf 2018 interventieradiologen kunnen registreren binnen de bestaande audit. De registratie geldt voor alle centra die leverresecties en/of ablaties uitvoeren bij patiënten met colorectale levermetastasen. 
Het doel van de registratie is meer inzicht te krijgen in de resultaten van de behandeling. De audit geeft op termijn meer inzicht in kwaliteitsverschillen tussen centra en gebruikte technieken. Centra met goede resultaten, best practises, kunnen zo geïdentificeerd worden en als voorbeeld dienen voor anderen om een kwaliteitsslag te maken.
Meer informatie over dit kwaliteitsproject vindt u hier.