Leidraad periprocedurele informatievoorziening

Tijdens de AV van 27 juni jl zijn twee nieuwe leidraden van de commissie kwaliteit vastgesteld:
De leidraad periprocedurele informatievoorziening geeft handvatten bij het toepassen van de Informed Consent procedure en Time Out en Sign Out procedure binnen de radiologie. 
De leidraad mandatering beschrijft een interne procedure met afspraken om leden van de NVvR te mandateren voor het leveren van een bijdrage aan beleidsvorming en ontwikkeling buiten de vereniging.

U kunt alle leidraden, standpunten en notities binnen de NVvR portefeuille kwaliteit hier terugvinden.
Informatie over kwaliteitsprojecten vindt u hier.