Leidraden Kwaliteit

Op basis van vragen uit het veld over de gewenste werkwijze bij de aanvraag, uitvoering en beoordeling van beeldvormend onderzoek heeft de Commissie Kwaliteit aanbevelingen opgesteld.

In de Leidraden Kwaliteit NVvR (geaccordeerd AV dd 16-11-2017) zijn adviezen opgenomen over de:
- Beschikbaarheid van beeld en verslag bij herbeoordeling;
- Beschikbaarheid van klinische informatie bij aanvraag beeldvormende diagnostiek;
- Archivering en beoordeling van surveys of scout opnames MR en CT.
De leidraad zal intern en extern als gedragslijn worden uitgedragen.