Longkankerscreening in Nederland?

In The Lancet Oncology van 1 december 2017 verscheen de EU position statement over longkankerscreening. Meerdere radiologen hebben meegewerkt aan dit artikel, dat veel aandacht heeft gekregen in de Nederlandse pers. De NVvR is in gesprek met de NVALT (Ned Ver van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) over diverse aspecten van longkankerscreening. Gewacht wordt nog op het advies van de Gezondheidsraad aan de minister.