Nieuw Besluit stralingsbescherming (Bbs) gepubliceerd

Het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is deze week in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit is de Nederlandse uitwerking van eerdere Europese regelgeving voor groepen, die te maken hebben met ioniserende straling, zoals patiënten en radiologen. Het vervangt de huidige regelgeving stralingsbescherming vanaf 6 februari 2018 en is te downloaden via overheid.nl.

De sectie Techniek van de NVvR heeft een bijeenkomst over dit onderwerp afgelopen oktober moeten annuleren wegens ziekte, maar deze wordt nog herpland in januari 2018.