Nieuw: leidraad verslaglegging en leidraad onverwachte bevindingen

Tijdens de AV van 17 juni jl. zijn de volgende NVvR leidraden vastgesteld:
- Leidraad Verslaglegging: beschrijft adviezen t.a.v. de vorm en inhoud van een radiologisch verslag.
- Leidraad Onverwachte Bevindingen: beschrijft een systeem voor tijdige en adequate communicatie met de aanvrager over radiologische bevindingen die onverwacht zijn binnen de medische context van de patiënt.

Klik hier voor een overzicht van alle NVvR leidraden, standpunten en adviezen.

Commissie Kwaliteit, 2021