Nieuw: naast de Tussentijdse Quickscan, nu ook een Tussentijdse TOM beschikbaar

Naast de ‘tussentijdse’ QuickScan biedt de NVvR aan haar leden ook een ‘tussentijdse’ TOM (Team Ontwikkel Meter) aan. Deze is kosteloos aan te vragen (via digitaal systeem Compusense) via het bureau van de NVvR (nvvr@radiologen.nl). De Commissie Kwaliteitsvisitatie beveelt een periodiek gebruik van de Quickscan van harte aan en verwacht dat ook gebruik van de TOM, groepen helpt bij hun functioneren en het werken aan kwaliteit.

Wilt u graag weten of u als team samenwerkt of dat u meer werkt als een los geheel? TOM levert een betrouwbare analyse op voor zowel kleine als grote groepen. Het geeft inzicht waardoor goede zaken behouden en versterkt kunnen worden en aandachtspunten kunnen worden aangepakt. Teamontwikkeling is de mate waarin een team de componenten heeft gemobiliseerd die nodig zijn voor zeer effectief teamwork. Het geeft aan hoe stevig deze componenten zijn verankerd. TOM is een prestatiemeting om kwaliteitsverbetering te begeleiden binnen zelfsturende teams in de gezondheidszorg. De uitkomsten van de TOM worden automatisch berekend, waardoor dit een minimale inspanning vergt.