Nieuwe ronde Subsidie Veelbelovende Zorg

Subsidieregeling veelbelovende zorg

Er is een nieuwe ronde gestart van de Subsidieregeling veelbelovende zorg (uitgevoerd door het Zorginstituut i.s.m. ZonMw).
Het doel van deze subsidieregeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket.
Jaarlijks is maximaal € 69 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland.
De deadline voor het indienen van een projectidee is 28 september 2021, 14.00 uur.

Meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg