Nieuwe routing bevolkingsonderzoek borstkanker bij BI-RADS 0

In maart is in een aantal media aandacht besteed aan de nieuwe routing in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Vanaf 1 juli a.s. zullen vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag rechtstreeks naar de afdeling radiologie worden verwezen in plaats van naar de mammapoli. Het RIVM heeft de ziekenhuizen hierover in december geïnformeerd.

De NVvR onderschrijft de nieuwe routing vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid. De sectie Mammaradiologie heeft haar leden geadviseerd deze vrouwen zo kort mogelijk in onzekerheid te laten en binnen 24-48 uur te zien voor aanvullend onderzoek.