nieuwe versie SONCOS normeringsrapport oncologische zorg

Hierbij attenderen we u op de zesde versie van het Multidisciplinair Normeringsrapport Oncologie van SONCOS.
Aan de totstandkoming van deze versie hebben 24 beroepsverenigingen van medisch specialisten, waaronder de NVvR, bijgedragen.
Het doel van de SONCOS normering is het verbeteren van de zorg voor kankerpatiënten in Nederland, door de randvoorwaarden voor goede oncologische zorg vast te leggen. Door zich te spiegelen aan dit SONCOS document kunnen zorgverleners en de instellingen waarin zij werkzaam zijn de zorg voor hun patiënten optimaliseren. De oncologische zorg is echter voortdurend in beweging en daarom stelt SONCOS de normen jaarlijks bij. Met partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat ziekenhuizen bij wijzigingen of nieuwe normen in het SONCOS document een jaar de tijd hebben om die te implementeren, tenzij anders staat aangegeven.