Nieuwsupdate ZonMw: Openstaande subsidieoproepen en Analyse Zorgevaluatie

Hieronder volgt een update vanuit ZonMw over relevante openstaande subsidierondes en een rapport over de analyse van zorgevaluatie onderzoek: 

DoelmatigheidsOnderzoek: Open ronde 2023
Wilt u onderzoek doen naar de effecten en kosten van interventies (diagnostisch, therapeutisch en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg) die (kunnen gaan) behoren tot het basispakket Zvw of Wlz? Wellicht komt u in aanmerking voor subsidie uit de Open Ronde 2023. We bieden ruimte aan onderzoek naar zowel bestaande als innovatieve zorg. Deadline voor het indienen van uw projectidee is dinsdag 7 september 2021, 14:00 uur.

Voor meer vragen over doelmatigheidsonderzoek en hoe je een subsidie aan kan vragen is er een online informatiebijeenkomt georganiseerd op 17 juni over de subsidieoproep Open Ronde 2023. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Subsidieronde Veelbelovende Zorg
Deze zomer start een nieuwe ronde van de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Het is vanaf eind juli 2021 mogelijk om een projectidee in te dienen binnen Subsidieronde 6. Het doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket. De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 28 september 2021, 14:00 uur.

Analyse zorgevaluaties
Het uitvoeren van zorgevaluatieonderzoek kan beter. Daar zijn alle partijen in het veld voor de medische specialistische zorg, verenigd in het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) het over eens. Hiertoe zijn verbeteracties ingezet en interventies aangekondigd. Om het effect van deze acties te kunnen evalueren en meten heeft ZonMw als strategisch partner van het programma ZE&GG een analyse uitgevoerd.

Leden van de NVvR kunnen bij de commissie wetenschap een steunbrief aanvragen t.b.v. een subsidieaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. De beleidsnotitie steunbrieven wetenschappelijk onderzoek beschrijft het beleid rondom het verstrekken van deze steunbrieven.