Onderwijsvernieuwing en werkgroep voor ontwikkeling e-learning modules

De Commissie Onderwijs en het bestuur van de NVvR willen e-learning modules gaan ontwikkelen; te starten met 'Risico’s contrastmiddelen'. Ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten is mogelijk. Wij zijn op zoek naar mensen:

- met affiniteit en interesse in moderne leervormen
- die ervaring hebben in het bouwen van e-learning modules
- met in dit geval specifieke kennis van het onderwerp contrastmiddelen.

Voor uitgebreidere toelichting zie a.s. MemoRad en hieronder.

De Commissie Onderwijs en het bestuur van de NVvR willen komende tijd onderwijsvernieuwing implementeren waaronder het ontwikkelen van e-learning modules ten behoeve van opleiding van aios en/of voor nascholing van radiologen. De NVvR kan hierbij ondersteuning krijgen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), die een platform aan het ontwikkelen is voor digitale leervormen.

De FMS is eind vorig jaar het project 'Opleiden 2025' gestart, gebaseerd op het 'Visiedocument Medisch Specialist 2025' en het Hoofdlijnenakkoord, dat gefinancierd wordt door VWS.

In dit project gaan de wetenschappelijke verenigingen (wv'en) samen met de FMS interprofessioneel werken bevorderen. Actuele ontwikkelingen en innovaties in de medische vervolgopleidingen, zoals preventie, samen beslissen en e-health vallen ook onder dit project. Op deze manier krijgt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door middel van netwerkgeneeskunde een plek in de medisch-specialistische vervolgopleiding.

Het project richt zich de komende 4 jaar op de onderstaande verschillende deelprojecten. 

I Nieuwe thema’s in de opleiding. 
Actuele ontwikkelingen en innovaties zoals samen beslissen, technologische innovatie en e-health en preventie in de medisch-specialistische vervolgopleiding. 

II IV Interprofessioneel opleiden & Opleidingsstructuur.
Een aios moet worden voorbereid op samenwerken van medisch specialisten onderling en zorgprofessionals in netwerken rondom de patiënt, en hoe de medisch-specialistische vervolgopleiding hierop inspeelt met het versterken van de onderlinge samenhang van generalistische inhoud en verbinding tussen de verschillende opleidingen. 

III Structureel (door)ontwikkelen. 
In het Hoofdlijnenakkoord is vastgelegd dat de structurele (door)ontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleiding geborgd moet worden en in dit deelproject valt o.a. het landelijk onderwijs, opleidersprofessionalisering en het online beschikbaar maken van gezamenlijke onderwijsmiddelen. 

Onder III, het deelproject Structureel (door)ontwikkelen, valt de groep die zich bezighoudt met de aanbesteding van een overkoepelend digitaal leerplatform voor alle wv'en. Dit leermanagementsysteem (LMS) zal blijvend worden ondersteund door de FMS met ICT-technische en onderwijskundige ondersteuning, wat bevorderlijk is voor de continuïteit en bundeling van kennis.

Op dit moment worden bij de verschillende wv'en de wensen geïnventariseerd, van eenvoudig verzamelpunt van e-learning tot aan hele cursussen met werkgroepvormen en de mogelijkheid tot het afleggen van examens en certificering. Alle wv'en kunnen dan onder de paraplu van dit LMS de inhoud plaatsen waar zij behoefte aan hebben en ook kunnen wv'en samen dingen opzetten. Het is in eerste instantie gericht op de aios (het project heeft betrekking op de opleiding) maar we houden er wel rekening mee dat het ook gebruikt moet kunnen worden in het bij- en nascholen, met dan waarschijnlijk wel een ander prijskaartje. Wanneer de inventarisering klaar is, zal er een aanbesteding volgen. 

E-learning modules ontwikkelen

De Commissie Onderwijs gaat een werkgroep oprichten van leden die ervaring hebben of affiniteit met het ontwikkelen van e-learning modules en interesse in moderne leervormen. Gedacht wordt, om te beginnen, aan het ontwikkelen van een eenvoudige module, bijvoorbeeld over de risico’s aan het gebruik van contrastmiddelen (zoals b.v. voordracht drs. Remy Geenen, SWC Neuroradiologie 2014: Contrastmiddelen en beeldvorming bij acute patiënten, zwangeren en tijdens borstvoeding. Ficts & Facts (en waar te vinden). Daarbij interactieve uitleg over de stof, gevolgd door enkele kennisvragen of een toets.

De Commissie Onderwijs zoekt voor de werkgroep leden met ervaring en affiniteit met het ontwikkelen van e-learning modules en interesse om zitting te nemen in de werkgroep om een eerste e-learning module te ontwikkelen en de basis te leggen voor de ontwikkeling van verdere modules en digitale leervormen binnen het platform van de FMS.

Kortom, we zoeken mensen:

  • Met affiniteit en interesse in moderne leervormen, zoals LMS
  • Mensen die met name met ervaring hebben in het bouwen van de e-learning module en daarnaast
  • Mensen met in dit geval specifieke kennis van het onderwerp contrastmiddelen.

Reacties kunnen gericht worden aan Jan Willem Gratama, secretaris Commissie Onderwijs en Winnifred van Lankeren, bestuur NVvR, portefeuille onderwijs.