Ontwikkeling regionale afspraken IAT

Over de implementatie van IAT volgens de Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct, die begin juni is opgenomen in het register van het Zorginstituut, is door de LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) een tussenrapportage uitgebracht. Voor deze tussenrapportage van het LNAZ is gebruik gemaakt van de opgestelde regionale protocollen. Hieruit blijkt dat er in totaal 18 ziekenhuizen als IAT-centrum fungeren. De IAT-centra zijn verspreid over het land en regionale afspraken over protocollen en vervoer van patiënten komen tot stand. Een aantal ziekenhuizen is gestopt met IAT en één ziekenhuis zal, met instemming van de regio, gaan starten. In enkele regio's wordt nog met elkaar gesproken.

Op basis van de tussenrapportage heeft het Zorginstituut laten weten aan de betrokken partijen dat een bijeenkomst nu niet noodzakelijk is. De LNAZ zal voor 15 juni 2018 een eindrapportage opstellen.