Oproep melden expertisezaken

De NVvR-Leidraad expertiseprocedure is sinds 2016 van kracht. Deze handelt over verzoeken tot herbeoordeling van radiologisch onderzoeken bij een klachtensituatie. De meest voorkomende situatie is dat aansprakelijkheidsverzekeraars of letselschadebureau’s expertise van de NVvR inroepen. Doel van de procedure is onder andere een zorgvuldige en uniform uitgevoerde herbeoordelingsprocedure. De commissie Expertise is benieuwd in hoeverre deze werkwijze gemeengoed is geworden. Daartoe zou de commissie graag inzage krijgen in het aantal en type casus waarbij radiologische expertise wordt gevraagd.

Het gaat dus niet om reguliere second opinions, maar om expertise na een klacht over radiologisch handelen. De commissie wil alle leden die benaderd worden voor een expertise, ook als deze niet wordt aangemeld voor de NVvR-Leidraad expertise bij klachtensituaties, oproepen om de casus (indien gewenst vertrouwelijk) te melden bij het bureau van de NVvR (t.a.v. Jolanda Streekstra). U wordt verzocht slechts het orgaangebied en de aard van de expertise te melden (letselschade? Klachtencommissie? Klacht bepaalde CanMeds-competentie? Anderszins?), persoonsgegevens hoeven niet gemeld te worden. Uw informatie wordt door de commissie Expertise alleen voor interne evaluatie gebruikt.