Overlijden

Bedroefd heeft het bestuur van de NVvR vernomen dat Koen Vanghillewe, radioloog in het Martini ziekenhuis Groningen, op 10 mei jl. is overleden. Wij wensen zijn nabestaanden en collega's veel sterkte toe. 

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Koen en de familie te condoleren op vrijdag 17 mei van 13.00 tot 14.00 uur in De Coendersborg, Coendershaag 1 Groningen. Aansluitend neemt de familie in besloten kring afscheid.