Overzicht van richtlijnen op de website

Wist u dat de NVvR betrokken is bij zo'n 100 verschillende multidisciplinaire richtlijnen? Deze richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van (radiologische) zorg.

Op onze website vindt u de richtlijnen ingedeeld naar aandachtsgebied.

Tevens vindt u hier meer informatie over:
Richtlijnen in ontwikkeling/revisie met betrokkenheid van de NVvR;
Concept-richtlijnen waar u commentaar op kunt geven;
Definitieve richtlijnen die voorliggen ter autorisatie tijdens de eerstvolgende AV;
Procedures en verantwoordelijkheden voor radiologen die deelnemen aan richtlijnwerkgroepen.

Het NVvR bureau krijgt doorlopend verzoeken van andere WV-en om deel te nemen aan de herziening of ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. Afvaardiging van radiologen in deze werkgroepen vindt plaats op voordracht van de sectiebesturen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau.