Position paper ‘de medisch specialist in de rol van wetenschapper’

Onderzoeksdata die nog niet voldoende gedeeld worden, data uit kwaliteitsregistraties die nog niet benut worden voor onderzoek, gebrek aan samenwerking, belemmerende procedures en regelgeving: in het onderzoeksveld lopen medisch specialisten tegen de nodige knelpunten aan. In de position paper ‘de medisch specialist in de rol van wetenschapper’, staat beschreven hoe de Federatie Medisch Specialisten wil komen tot betere randvoorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek.

De unieke positie van de medisch specialist als wetenschapper kan worden ingezet om, samen met andere partijen in het wetenschapsveld, de randvoorwaarden voor het doen van relevant en goed wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. Doel hiervan is de resultaten van wetenschappelijk onderzoek sneller naar de klinische praktijk te brengen en de zorg voor de patiënt steeds verder te verbeteren.
Als lid van de Raad Wetenschap is dhr. H.J. Lamb namens de NVvR betrokken geweest bij het opstellen van dit position paper.