Radiologie in Levelcriteria Traumachirurgie

Parallel aan de formulering van de beschikbaarheid van de radioloog in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is de NVvR over de Levelcriteria Traumachirurgie in gesprek gegaan met de NVT (Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie). Deze levelcriteria zijn in het verleden monodisciplinair door de NVT opgesteld. Omdat de levelcriteria echter in verschillende ziekenhuizen worden gebruikt, is het streven ze multidisciplinair te maken.

Begin november 2018 is als uitkomst van gezamenlijke besprekingen tussen de NVvR en de NVT een voorstel voor de onderdelen in de levelcriteria die radiologie betreffen geformuleerd. Dit voorstel is aan de NVT gestuurd en in de Algemene Vergaderingen van de NVvR van 15 november 2018 en 7 februari 2019 voorgelegd, besproken en vastgesteld.

De NVT heeft meermaals laten weten het voorstel in hun levelcriteria te verwerken. De NVvR is in afwachting van een versie waarin dit is gebeurd. Intussen komen er vragen over de levelcriteria en is het gewenst om de laatste, nog door te voeren wijzigingen in de huidige (concept) versie van de Levelcriteria Traumachirurgie 2018-2022 op een rij te hebben. Deze zijn hier te vinden en worden hieronder toegelicht:

  • Er staat twee maal binnen 15 min. beelden beoordelen i.p.v. binnen 15 min. starten met het beoordelen van beelden. Er wordt gehecht aan dit verschil om de juiste verwachtingen te hebben bij de trauma-opvang.
  • Er staat twee maal een AIOS bij een level 2 ziekenhuis, terwijl die er niet (of niet altijd) zal zijn, dus dat moet eruit.
  • Niet alleen bij level 1 buiten kantooruren, maar ook bij level 1 binnen kantooruren en bij level 2 en 3 (binnen en buiten kantooruren) hebben we het consequent over aanwezig kunnen zijn i.p.v. aanwezig zijn. De specialist komt namelijk niet automatisch op basis van het afgaan van het traumasein, maar alleen op expliciet aangeven van de AIOS, SEH-arts en/of chirurg.
  • Bij een level 2 ziekenhuis zijn bij trauma-opvang buiten kantooruren lokale afspraken mogelijk. Het is ongewenst dat dit alleen via een voetnoot is te lezen in een side letter. Daarom de toevoeging “OF lokale afspraken”.

Zodra een (definitieve) versie van de Levelcriteria Traumachirurgie wordt ontvangen, waarin ook deze laatste wijzigingen zijn verwerkt, zal dat op de NVvR-website bekend worden gemaakt.