Registratiewijze herbeoordeling door NZa bevestigd

Sinds 2013 kan een herbeoordeling/second opinion van onderzoeken van elders worden geregistreerd met de NZa-zorgactiviteitcode 089879 Beoordeling onderzoek voor derden. Onlangs is door de NZa bevestigd dat dit zowel een herbeoordeling op aanvraag van een externe medisch specialist kan zijn als op aanvraag van een interne medisch specialist. Een herbeoordeling kan betrekking hebben op één of meer onderzoeken van elders en leidt tot een verslag.

In 2019 bleek dat het NZa Informatie- en Contactcentrum in antwoorden op vragen van ziekenhuizen stelde dat een herbeoordeling, die wordt aangevraagd door een behandelend specialist in het eigen ziekenhuis (over een radiologisch onderzoek uit een ander ziekenhuis), niet zou mogen worden geregistreerd met code 089879. Vanuit de CvB is hierover contact gezocht met de NZa en begin 2020 is van de NZa de bevestiging ontvangen dat de interpretatie van de NVvR nog steeds juist is. Dit betekent dat een radioloog in ziekenhuis B deze code mag registreren als hij/zij op verzoek van een behandelend medisch specialist in ziekenhuis B een herbeoordeling doet van een radiologisch onderzoek, dat is uitgevoerd in ziekenhuis A (en beoordeeld door een radioloog in ziekenhuis A).

De toelichting bij code 089879 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden in de NVvR-registratierichtlijnen, die de CvB eind van het jaar uitbrengt voor 2021, zal als volgt worden geformuleerd:

Een herbeoordeling kan zowel worden aangevraagd door een andere externe als een andere interne medisch specialist. Bij de herbeoordeling worden alle relevante/beschikbare onderzoeken van elders en evt. eerdere eigen onderzoeken betrokken. Een herbeoordeling mag niet worden gecombineerd met de primaire verslaglegging van een eigen onderzoek. M.a.w.: als bij de verslaglegging van een eigen onderzoek bijv. vergeleken wordt met beschikbare beelden van elders, dan mag daarvoor niet ook een herbeoordeling worden geregistreerd, maar is dat onderdeel van het eigen verslag. Alleen als er qua benodigde expertise (deelspecialismen binnen de afdeling radiologie) duidelijk van elkaar te scheiden vragen zijn, mag er voor een afzonderlijk expertise-gebied een separate herbeoordeling worden aangevraagd/gedaan/geregistreerd. Een aanvraag van een specialist uit het eigen ziekenhuis (herbeoordeling van een radiologisch onderzoek van elders) leidt tot registratie van deze code als zorgactiviteit in DBC/zorgproduct van deze aanvrager. (Begin 2020 herbevestigd door de NZa.) Een herbeoordelingsverzoek van een specialist uit een ander ziekenhuis, wordt doorberekend als overig zorgproduct aan het andere ziekenhuis.

Bovenstaande informatie is ook terug te vinden onder Praktijk > CvB / FAQ.