Registratiewijzer eigen DBC's Interventieradiologie

Sinds dit jaar mogen medisch specialisten zelf de afweging maken of bij de behandeling van een patiënt het openen van een tweede DBC/zorgtraject gerechtvaardigd is. Dit betekent dat ook interventieradiologen in bepaalde gevallen eigen DBC's kunnen registreren, parallel aan die van poortspecialisten. Over deze registratie heeft de CvB het afgelopen jaar afstemming gezocht met de FMS, NFU, NVZ, ZN en de NZa. Dit heeft geleid tot een Registratiewijzer eigen DBC's Interventieradiologie waar alle partijen zich in kunnen vinden c.q. die strookt met de NZa-regelgeving.

De Registratiewijzer eigen DBC's Interventieradiologie kan worden gebruikt om in het eigen ziekenhuis afspraken te maken en geeft handvatten voor externe afspraken met zorgverzekeraars. Omdat de registratie van eigen DBC's door interventieradiologie effect zal hebben op de geregistreerde ziekenhuisproductie, de onderliggende kostprijzen en de declaratie ervan bij de zorgverzekeraars, is het aan te bevelen om dit in te voeren in goed overleg met de zorgadministratie en financiële afdeling van het eigen ziekenhuis. 

Zie voor meer informatie ook de eind vorig jaar gepubliceerde Registratierichtlijnen Interventieradiologie.