Reglement Geschillenbeslechting FMS

Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 8 juni 2017 van de FMS is de tekst van het Reglement Geschillenbeslechting aangenomen. Daarmee is een verdere stap gezet in de samenwerking tussen de leden c.q. wetenschappelijke verenigingen (wv'en) binnen de Federatie. Het reglement voorziet in mediation of een bindend advies bij geschillen tussen wv'en. In de AV FMS van 21 december 2017 volgt definitieve besluitvorming en inwerkingtreding.