René Vogels Reisbeurs

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.

De deadline voor aanvragen hiervoor is 1 maart 2020. Op www.renevogelsstichting.nl vindt u informatie over het indienen van de aanvraag. Uw aanvragen kunt u mailen naar het secretariaat van de René Vogels Stichting. De deadline voor de daaropvolgende aanvraagronde is 1 september 2020.