Ruim 70% van de ziekenhuizen geeft inzage in het radiologisch verslag

Patiënten kunnen bij ruim 80 procent van de ziekenhuizen hun medische gegevens deels inzien via een online portal. Inzage in het radiologisch verslag wordt gegeven door 52 (van de 73) ziekenhuizen. Nog geen enkel ziekenhuis geeft via het portaal inzage in de bijbehorende beelden. Dat blijkt uit cijfers van Nictiz, onderzoeks- en adviesbureau voor landelijke programma's op het gebied van e-health.

Twee academische ziekenhuizen en zes STZ-ziekenhuizen geven (nog) niet de mogelijkheid om het radiologisch verslag in te zien. Meestal verloopt inzage via een patiëntenportaal, maar dertien ziekenhuizen (waaronder drie STZ-ziekenhuizen) beschikken daar nog niet over.  

Opmerkelijk is dat in geen enkel ziekenhuis via het portaal inzage kan worden verkregen in de beelden die behoren bij het verslag. Vorig jaar kon dat bij vier ziekenhuizen nog wel. Dat dit is veranderd, heeft volgens een Nictiz-woordvoerder mogelijk te maken met het failliet gaan van de enige portalleverancier die het delen van röntgen- en MRI-beelden technisch ondersteunde.

Het bieden van inzagemogelijkheden voor de patiënt is in lijn met de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, die voorschrijft dat patiënten per 1 juli 2020 recht hebben op online inzage in of een elektronische afschrift van hun medische gegevens. 

De commissie Kwaliteit van de NVvR is van mening dat toegang tot onderzoeksuitslagen kan bijdragen aan betere gezamenlijke besluitvorming met de arts, maar dit vraagt wel om voorlichting om onrust en angst door inzage te voorkomen. De commissie heeft enkele voorbeeldteksten opgesteld die gebruikt kunnen worden om patiënten (via de website) informatie te verstrekken over de interpretatie en duiding van onderzoeksuitslagen.

Meer inzicht in de resultaten van het Nictiz onderzoek krijgt u op 'Hoe online is jouw ziekenhuis?'