Samenscholing 10/2018

Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.

Ontvangen verzoeken in oktober tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​
9 november 2018: Publiekssymposium Radiologie & Nucleaire Geneeskunde – heden en in de toekomst, Kunsthal Rotterdam
28 november 2018: Workshop Sportgeneeskunde MEETS Radiologie, 1+1=3?, de Heerlijckheid, Ermelo
24-25 janauri 2019: Cursus Echo en CT bij acute buik, HMC, Den Haag
18-19 maart 2019: Vaatdagen 2019, NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.