Samenscholing 10/2022

Ontvangen verzoeken in oktober tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​
31 oktober 2022: MRI protocol considerations and pitfalls in Liver MRI Webinar, klik hier om in te schrijven voor dit gratis webinar
3 november 2022: Webinar ‘non-vasculaire interventies in de dagelijkse praktijk, klik hier om in te schrijven
4 november 2022: Radiation Protection in Full Colours (8th NCS Lustrum), Anatomiegebouw Utrecht
13 februari 2023: Sports Valley Congres 2023, Rotterdam Ahoy Congres Centrum

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.