Samenscholing 11/2021

Ontvangen verzoeken in november tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​

14 januari 2022Radiologische Interventie dag Nederland, Reehorst Ede
17 februari 2022Symposium Centrale Vaatprothese Infecties, UMCG
11-12 april 2022: Vaatdagen 2022, NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.