Samenscholing 1/2018

Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.

Ontvangen verzoeken in januari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​

26 januari 2018: Symposium Beeldvorming in de Urologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch
15 maart 2018: workshop Lymfoom "De Lugano Classificatie", VU medisch centrum, Amsterdam, ruimte 1F11 (aanmelden via j.eertink@vumc.nl en/of s.wiegers@vumc.nl).

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.