Samenscholing 1/2019

Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.

Ontvangen verzoeken in januari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​

21 en 22 maart 2019: Neurological Imaging with Dynamic Volume CT: Brain Perfusion and 4D CTA, LUMC te Leiden

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.