Samenscholing 2/2021

Ontvangen verzoeken in februari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​

7 april 2021Orgaansparende behandelingen in de GE oncologie, online symposium georganiseerd met interactieve onderdelen, AVL
10 of 11 juni 2021Andreas cursus 2021: Save the date, Amsterdam UMC, Hotel Arena Amsterdam

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.