Save the date: Bijeenkomst met LOGEX over benchmark op 28 oktober

Op woensdag 28 oktober a.s. van 16 tot 20 uur organiseert de Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) een bijeenkomst over de LOGEX benchmark voor NVvR-leden. In veel algemene ziekenhuizen wordt deze benchmark door het MSB gebruikt voor de verdeling van formatie en/of financiële middelen. Doel van de bijeenkomst is om vragen en ervaringen uit de radiologische praktijk te bespreken en deze ook ter plekke voor te kunnen leggen aan LOGEX.

De CvB ontvangt regelmatig kritische geluiden over het gebruik van de LOGEX benchmark. Een bekend bezwaar tegen de benchmark is dat de productie-ontwikkeling van verschillende specialismen niet onderling wordt vergeleken. Een ander bezwaar is dat landelijke groei van een specialisme zich niet vertaalt in meer formatie. Ook overheerst het gevoel dat verschillende factoren in de LOGEX benchmark slecht tot uitdrukking komen, zoals bijvoorbeeld toename van de werklast door verschuiving van conventionele onderzoeken naar CT en MRI, opkomst van MDO's, implementatie van kwaliteitsnormen, toename van dienstbelasting en lokale, organisatorische veranderingen zoals fusies en samenwerkingen.

De afgelopen jaren heeft de CvB actief de bezwaren tegen de LOGEX benchmark voor radiologie onder de aandacht gebracht bij LOGEX en bij de FMS in de werkgroep Verdeelmodel en de Raad Beroepsbelangen. Dit heeft o.a. geleid tot een pilot om de productie-ontwikkeling tussen verschillende specialismen over de jaren heen te vergelijken. LOGEX kon dit uiteindelijk niet realiseren. Wel heeft het geleid tot afschaffing van de efficiencyfactor voor radiologie. Ook is gevraagd om meer analyse en openheid over de werking van de benchmark. Eind vorig jaar heeft LOGEX een informatiedocument per wetenschappelijke vereniging verstrekt met de benchmarkontwikkeling 2016-2018 van het eigen specialisme. Zie ook de jaarverslagen 2018 en 2019 van de CvB en de Meerjarenanalyse Logex productie en formatie radiologie 2010-2015.

Met deze bijeenkomst wil de CvB aan alle NVvR-leden de gelegenheid geven om hun vragen te stellen en hun ervaringen met de benchmark in het eigen ziekenhuis te delen. Dit zal tijdens de bijeenkomst worden besproken en voorgelegd aan LOGEX, die ook aanwezig zal zijn.

Meer informatie over de bijeenkomst volgt na de zomer, evenals een uitnodiging om vragen en ervaringen aan te leveren. De voorkeur gaat uit naar een fysieke bijeenkomst, maar als dit niet mogelijk is vanwege maatregelen rondom COVID-19, zal een digitale bijeenkomst worden georganiseerd.