Standpunt Holmium–166 radioembolisatie bij inoperabele levertumoren

Op basis van de beschikbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek concludeert het Zorginstituut dat holmium–166 radioembolisatie  (QuiremSpheres®) beschouwd kan worden als effectieve behandeling van leverdominante, niet–resectabele colorectale levermetastasen in de salvage setting. Holmium–166 radioembolisatie voldoet bij deze indicatie aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en valt daarmee onder de vergoeding uit het basispakket.
De NVvR is op verschillende momenten tijdens dit beoordelingsproces geconsulteerd.

Het standpunt kunt u vinden op de website van het Zorginstituut.