Studie naar Europees bevolkingsonderzoek longkanker

Er start een studie naar bevolkingsonderzoek voor de vroege opsporing van longkanker. In Nederland ontvangen ongeveer 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar de komende maanden een uitnodiging om daaraan deel te nemen. Het Europees proefbevolkingsonderzoek wordt gecoördineerd door het Erasmus MC.

Met het onderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN dat gaat lopen in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk, willen de onderzoekers o.a. de frequentie van het aantal CT-scans dat moet worden gemaakt onderzoeken. Mensen bij wie op een eerste CT-scan geen afwijkingen worden gevonden, hebben een iets kleinere kans op longkanker in de jaren erna. Onderzocht wordt of het veilig is om met de vervolg CT-scan 2 jaar te wachten, in plaats van 1 jaar, aldus het Erasmus MC op haar website.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder (ex-)rokers tussen de 60 en 79 jaar. Met behulp van vragenlijsten wordt achterhaald wie geschikt is voor deelname. In Nederland wordt de pilot in drie regio's uitgevoerd, te beginnen rond het NKI/AvL Amsterdam en daarna ook in de regio's Bilthoven en Friesland.

Uit de NELSON-studie uit 2020 blijkt dat het vroeg opsporen van longkanker met een CT-scan bij rokers en ex-rokers de sterfte aan longkanker met 25 procent of meer omlaag kan brengen. ‘Slechts 3 van de 100 mensen is na vijf jaar nog in leven als de tumor in een laat stadium wordt ontdekt (stadium IV). Bij een vroeg stadium (stadium I) zijn dat nog ongeveer 60 van de 100 mensen', aldus de hoofdonderzoeker op de site van het Erasmus MC.

Voor Nederland betekent dit dat met screening op longkanker op termijn jaarlijks zo’n 1500 tot 2500 minder mensen zouden overlijden aan longkanker. 

De 4-IN-THE-LUNG-RUN studie wordt gefinancierd met 8 miljoen euro via het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, HORIZON2020