Subsidieregeling doelmatigheidsonderzoek en veelbelovende zorg

Graag brengen wij u op de hoogte van twee subsidiemogelijkheden. Het gaat om het programma Doelmatigheidsonderzoek (DO) en de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Bij het programma DO kan worden ingezet op de geprioriteerde kennishiaten uit de Kennisagenda Radiologie (zie ook: https://www.radiologen.nl/wetenschap-innovatie/kennisagenda).

- ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek: De subsidieoproep voor de Open ronde 2021 is opengesteld en is beschikbaar via de themapagina DoelmatigheidsOnderzoek en de ZonMw-subsidiekalender. Tot 12 september 2019 kunnen projectideeën ingediend worden voor het doen van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies. Zorgevaluatieonderzoek past ook binnen de kaders. Per studie kan maximaal € 800.000,- worden aangevraagd met een beschikbaar budget van € 10,0 M.

- Subsidieregeling Veelbelovende Zorg: Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw. Sluitingsdatum voor het indienen van projectideeën is dinsdag 27 augustus 2019 vóór 14.00 uur. (zie ook: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg/indi...)