Subsidies toegekend voor zorgevaluatie projecten uit kennisagenda

Vanuit de NVvR zijn twee financieringsaanvragen gehonoreerd bij het Leading the Change (LtC) programma.
LtC wordt uitgevoerd door de Stichting Zorgevaluatie Nederland (www.zorgevaluatienederland.nl) en wordt volledig gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland. Voor deze ronde kwamen alleen zorgevaluatieprojecten in aanmerking die gaan over een doelmatigheidsvraag uit een kennisagenda van een wetenschappelijke vereniging.

De NVvR feliciteert prof. dr. M. Smits (ErasmusMC) met het project "The clinical value of perfusion MRI in primary and secondary brain tumour surveillance (PERISCOPE-project)” en Prof. dr. C.B.L.M. Majoie & dr. B. Emmer (AMC) met het project "Cost and health Effectiveness of CT Perfusion for Patients with Acute Ischemic Stroke (CLEOPATRA-project)".
We wensen beide onderzoeksgroepen veel succes bij het uitvoeren van deze multicentrische zorgevaluatie-projecten!

Klik hier voor meer informatie over de kennisagenda van de NVvR.