Terugblik op het eerste registratiejaar: een kwaliteitsregistratie voor thermale ablatie van levermetastasen

In 2017 is het SKMS project ‘Ontwikkeling van een kwaliteitsregistratie voor thermale ablatie bij patiënten met niet-resectabele colorectale levermetastasen’ gestart. Dit project komt voort uit de erkenning van het Zorginstituut Nederland van thermale ablaties als effectief alternatief voor de behandeling van colorectale levermetastasen (CRLM). Als voorwaarde voor deze erkenning geldt dat de thermale ablaties geregistreerd worden in een kwaliteitsregistratie.

Er is besloten om aan te sluiten bij een reeds bestaande, de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA), gefaciliteerd door Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). In de DHBA worden sinds 2013 uitkomsten van chirurgische behandeling van levermetastasen en lever- en galwegtumoren vastgelegd.

Sinds de start van het registreren in januari 2018 zijn er 55 accounts voor het registreren aangemaakt. In totaal hebben 24 ziekenhuizen ablatie procedures geregistreerd. Dit zijn bijna alle ziekenhuizen die deelnemen aan de DHBA, een mooi resultaat voor het eerste jaar. In 2018 zijn er 348 ablatie procedures geregistreerd. Van alle geregistreerde procedures waren ongeveer 60% resecties, 23% ablaties en 14% een combinatie van ablatie en resectie. Van de ablaties was 44% percutaan en 48% open. Hierbij is een duidelijk verschil te zien tussen centra, er lijkt per centrum een voorkeur te zijn voor een bepaald type procedure. Het grootste deel van de ablaties (48%) is uitgevoerd middels MWA.

De nu multidisciplinaire DHBA maakt het mogelijk om de uitkomsten van thermale ablaties te evalueren door kwaliteitsindicatoren terug te koppelen aan deelnemende ziekenhuizen. In de toekomst kunnen op basis van deze informatie mogelijk verbetertrajecten worden ingezet. Ook heeft, door uitkomsten onderzoek, de DHBA de potentie om inzicht te kunnen bieden in de toepassing van deze techniek voor CRLM.

De projectgroep blikt terug op een geslaagd eerste jaar en dankt ieder voor hun inzet!

Voor meer informatie klik hier.