Toekenningen zorgevaluatie subsidies 2019

ZonMw heeft 9 projecten gehonoreerd voor het programma ZE&GG (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik). Dit is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg, bestaande uit zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid. Doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg.

Voor twee projecten heeft de NVvR een steunbrief afgegeven bij de aanvraag, en zal ze betrokken worden bij de voortgang:
- Samen met alle scoliose centra in Nederland – het AIS consortium – wordt de (kosten-)effectiviteit van minder röntgencontrole bij kinderen geëvalueerd.
Projectleider: Dhr. Prof. dr. M. de Kleuver, orthopedisch chirurg Radboudumc 
- Onderzoek of de huidige nazorg van de vaattoegang met surveillance en preventieve behandeling veilig achterwege gelaten kan worden bij hemodialyse van (chronische  nier)patiënten.
Projectleider: Dhr. dr. M.G.J. Snoeijs, vaatchirurg MUMC+ / projectgroeplid: Dhr. Prof. dr. M.W. de Haan, radioloog MUMC+

zie: Gehonoreerde subsidieprojecten ZE&GG
Na start van de projecten in 2021 zal meer informatie via de NVvR website beschikbaar komen.