Uw ESR lidmaatschap

Op 31 augustus worden de actuele ledengegevens van de gewone leden en de juniorleden van de NVvR uitgewisseld met de European Society for Radiology (ESR). Het lidmaatschap van ESR loopt weliswaar per kalenderjaar, maar ESR heeft als peildatum 31 augustus voor de beoordeling of recht bestaat op korting bij deelname aan ECR het jaar erop. Voor NVvR-leden wordt de contributie van ESR door de NVvR voldaan.

In 2022 is er tijdens de ECR van 2 tot en met 6 maart een sessie 'ECR meets the Netherlands'. De ECR 2022-sessie heeft als centraal thema ‘multidisciplinarity and building bridges’.

Uw lidnummer van de ESR staat vermeld op uw persoonlijke pagina op de website van de NVvR. Mocht u problemen hebben met inloggen bij de ESR, neem dan eerst contact op met de NVvR.