Vacature bestuurslid Kwaliteit NVvR

In het NVvR-bestuur ontstaat in 2020 een vacature voor de portefeuille Kwaliteit vanwege het einde van de zittingstermijn van het huidige bestuurslid. Er wordt gezocht naar een opvolger met belangstelling voor de diverse aspecten van kwaliteit en kwaliteitsbeleid van de radiologie. Onderwerpen worden zowel bepaald door interne en externe ontwikkelingen (richtlijnen, kwaliteitsregistraties, FMS, Zorginstituut, VWS, IGJ) als geïnitieerd vanuit de Commissie Kwaliteit van de NVvR. Zie voor meer informatie ook onder Kwaliteit elders op de website. Voor de portefeuille Kwaliteit heeft de NVvR twee bestuursleden. Zij vertegenwoordigen de vereniging in de Raad Kwaliteit van de FMS en zijn toehoorder zijn bij de Commissie Kwaliteitsvisitatie. Gezien het profiel van het andere bestuurslid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat uit een algemeen ziekenhuis. Voor aanmelding of meer informatie kan contact worden opgenomen met de bestuursleden Kwaliteit: Ariane Cats of Evert-jan Vonken.