Vacature secretaris NVvR

Begin 2020 ontstaat een vacature voor secretaris/lid dagelijks bestuur van de NVvR. De huidige secretaris, Marieke Sprengers, is in februari aan het einde van haar eerste zittingstermijn. Het dagelijks bestuur is eerste aanspreekpunt voor onderwerpen, die niet onder één van de portefeuilles van de overige bestuursleden vallen (kwaliteit, onderwijs/opleiding, wetenschap/ internationaal of beroepsbelangen). Specifieke taken of dossiers voor de secretaris worden mede bepaald door interne en externe ontwikkelingen en zullen ook in overleg ingevuld worden met de per mei 2020 aantredend nieuwe voorzitter. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur bestaat voorkeur voor een kandidaat uit een niet-academische werkomgeving. Heeft u belangstelling voor deze vacature, of wilt u nadere informatie? U kunt dan de huidige secretaris of voorzitter benaderen: Marieke Sprengers of Peter Wensing.