Veiligheid paclitaxel gecoate ballonnen en stents bij perifeer arterieel vaatlijden

Naar aanleiding van de meta-analyse studie van Katsanos et al, gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association, 2018;7 is de veiligheid van het gebruik van Paclitaxel gecoate ballonnen of Paclitaxel afgevende stents bij Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) ter discussie komen te staan. 

De CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiology Society Europe) heeft al haar leden geïnformeerd over genoemde meta-analyse kort nadat deze werd gepubliceerd. Vorige week heeft CIRSE een 'Position statement' naar buiten gebracht en toegezonden per mail aan al haar leden, waaronder alle leden van de NVIR/sectie Interventieradiologie van de NVvR. 

De NVIR/sectie Interventieradiologie sluit zich aan bij het standpunt van CIRSE en heeft dit aan haar leden en de IGJ gecommuniceerd. Hierin wordt tevens geadviseerd patiënten, die behandeld zijn met drug-eluting ballonnen of stents, te vervolgen om te zien of er een effect van deze producten is op de mortaliteit. De NVIR zal in overleg treden met onder andere de NVvH/NVvV om te bezien hoe gevolg kan worden gegeven aan dit advies.