Versnellingsagenda's pijn op de borst, perifeer arterieel vaatlijden, artrose van de knie en heup, en röntgenfoto’s bij acute buikklachten

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is de afspraak gemaakt te komen tot een 'versnellingsagenda’ onder het motto Juiste Zorg op de Juiste Plek. FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie hebben voor vier aandoeningen een versnellingsagenda opgesteld: pijn op de borst, perifeer arterieel vaatlijden, artrose van de knie en heup, en röntgenfoto’s bij acute buikklachten. Doel is te komen tot versnelling van implementatie van een bewezen verandering in goede zorg.

De versnellingsagenda’s zijn tot stand gekomen met de inbreng van meerdere betrokken partijen, waaronder de NVvR. Het zijn nadrukkelijk geen consensusdocumenten maar werkdocumenten waarmee zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties aan de slag kunnen om actiepunten uit te werken en in de praktijk toe te passen.

Meer informatie over de versnellingsagenda's vindt u hier.
Meer informatie over het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek vindt u hier.