VGT 8 april 2020 geannuleerd

In verband met het Corona-virus/COVID-19 is besloten om de Voortgangstoets, die gepland staat voor woensdag 8 april, geen doorgang te laten vinden. Dit besluit is genomen in overleg tussen het NVvR-bestuur, het NVNG-bestuur, het Concilium Radiologicum en de Examencommissie.

De NVvR en NVNG volgen hiermee het advies van de FMS om geen fysieke, 'live' bijeenkomsten van medisch specialisten meer te laten plaatsvinden. Ook sluit het aan bij het landelijk beleid en het beleid van ziekenhuizen, die hun staf en aios niet meer laten reizen en/of naar (grotere) bijeenkomsten laten gaan en geen bijeenkomsten met externen meer faciliteren.

Momenteel wordt er door de Examencommissie met de betrokken gremia binnen de NVvR overleg gevoerd over de gevolgen van deze afgelasting. Mede in verband met de slaagverplichting, is de Examencommissie zich ervan bewust dat meerdere mogelijke scenario’s zorgvuldig moeten worden afgewogen en zij wil daarin geen overhaaste beslissing nemen. Vanzelfsprekend worden alle betrokkenen zo spoedig mogelijk geïnformeerd als er meer duidelijk is, uiteraard ook afhankelijk van de situatie rondom het Corona-virus/COVID-19.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar het bureau van de NVvR nvvr@radiologen.nl

Met vriendelijke groet,
namens de Examencommissie,

Dr. A.F. Van Raamt, voorzitter