Voorbeelden Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met de beweging Juiste zorg op de juiste plek willen de partners van het Hoofdlijnenakkoord (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, VWS, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en de Federatie) de zorg herorganiseren door:
- het voorkomen van (duurdere) zorg; 
- het verplaatsen van zorg dichter bij mensen thuis als dit medisch inhoudelijk kan, dan wel verder weg (concentratie van complexe zorg) als het moet;
- het vervangen van zorg door andere zorg (zoals eHealth), met een (bewezen) gelijkwaardige of betere kwaliteit van zorg.

Op deze websitepagina van de Federatie staan meer dan 250 voorbeelden, video’s, interviews, nieuws en praktische hulpmiddelen; waaronder ook voorbeelden vanuit de radiologie. 

Kijk ook hier voor een terugblik op het Federatie Congres '‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ op 08-09-2021.