Voordracht kandidaten voorzitter NVvR namens vakgroepen

De bestuursperiode van Peter Wensing als voorzitter NVvR loopt in februari 2020 af. Met het oog op een tijdige inwerking van een volgende voorzitter van de NVvR (vanaf zomer 2019), staat het bestuur open voor suggesties van geschikt geachte leden voor deze functie. U kunt een kandidaat namens uw vakgroep voordragen. 

Op basis van inventarisatie van de suggesties zal het bestuur de komende tijd een groslijst maken en potentiële kandidaten gaan polsen. Bij het profiel van een voorzitter wordt gedacht aan iemand die de belangen van alle leden en de Radiologie in zijn geheel kan en wil vertegenwoordigen, ruime ervaring heeft op bestuurlijk organisatorisch vlak, bereid is tot media-optredens en waarvan een voordracht zal worden gedragen door de eigen vakgroep. Hij of zij heeft zowel affiniteit met een vrijgevestigde als academische opleidings- en werkomgeving. Het spreekt voor zich dat de kandidaat integer, verantwoordelijk en onafhankelijk is, dwz los van zijn/haar eigen belangen of die van haar/zijn ziekenhuis dan wel vakgroep kan denken en handelen.

Wij zien graag uw reactie voor 15 maart 2019 tegemoet.