Voortgangstoets (VGT) 1 april jl. en differentiantenoverzicht

Op 1 april jl. is de Voortgangstoets (VGT) door de aios gemaakt. De VGT kon vanwege COVID-19 wederom niet plaatsvinden in de vertrouwde TenT bij de VU in Amsterdam en moest helaas weer op papier worden gemaakt. De toets werd op 17 verschillende plaatsen tegelijkertijd afgenomen. 

Voor deze VGT waren er aios naar de Jaarbeurs gekomen (uiteraard georganiseerd met inachtneming van de Corona-richtlijnen) en er waren aios die de toets in hun eigen ziekenhuis maakten. Wij willen de opleiders en aios weer hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking om deze VGT toch mogelijk te maken.

De afhandeling en verwerking van de VGT is nog in volle gang. Wanneer en waar de toets in oktober zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet duidelijk.

Rondom de VGT vindt altijd een actualisatie van de geregistreerde opleidingsgegevens van aios plaats. Op basis daarvan worden overzichten gemaakt van aantallen differentianten. Een differentiatie is een aandachtsgebied dat de aios kiest in de differentiatiefase om hem of haar voor te bereiden op een carrière waarin een belangrijk deel van zijn of haar tijd aan de betreffende differentiatie wordt besteed. Klik hier om het overzicht te bekijken waarin staat weergegeven hoe de differentianten zijn verdeeld over de 8 mogelijke differentiaties in de Corona opleiding.