Voortgangstoets (VGT) 6 oktober 2021 weer digitaal

Op 6 oktober 2021 heeft voor het eerst sinds najaar 2019 weer een digitale Voortgangstoets (VGT) plaatsgevonden. De afgelopen periode was noodgedwongen door de Corona-maatregelen overgestapt op een papieren toets. 

Met deze digitale toets konden weer beeldvragen naar de praktijk worden voorgelegd en vragen met een lijst van antwoordmogelijkheden in plaats van alleen meerkeuze-vragen. 

Vanwege beperkende maatregelen in de TenT bij de VU in Amsterdam is de toets nog wel in twee groepen afgenomen. Ook kon hierdoor niet aansluitend een toetsinzage plaatsvinden en heeft een kleine groep aios de toets in het UMCU gemaakt. In totaal waren er 302 deelnemers.

Aan alle deelnemers wordt binnen enkele weken per e-mail een voorlopige uitslag gestuurd. Tot één week na ontvangst van de voorlopige uitslag kan een Opmerkingenformulier worden ingevuld.

Klik hier voor meer informatie over Voortgangstoets (VGT).